TZ: Středoevropská feministická škola, ojedinělá událost mezinárodního formátu.

22.09.2019

Tisková zpráva GIC Nora, o.p.s. ze dne 21. 9. 2019

13. až 18. září 2019 se v Teplicích nad Bečvou uskutečnila Středoevropská feministická škola. V místě známém svými léčivými vodami, aragonitovými jeskyněmi, propastí Hranice a řetězy kopců s krásným výhledem na údolí Bečvy. Genderové expertky z brněnské obecně prospěšné společnosti Genderové informační centrum Nora, zde realizují aktivity zaměřené na posílení spolupráce mladých feministických aktivistek a aktivistů a zkušenějších feministek z maďarské organizace Hungarian Women's Lobby, slovenské organizace Slovensko-český ženský fond a polské organizace Women's Foundation eFKa.

Myšlenka projektu vyplynula ze zkušeností partnerských organizací s nepřívětivou atmosférou ve střední Evropě a to s ohledem na práva žen a feministické organizování. Politické zastoupení žen ve státech V4 stojí v Evropě na nízké úrovni, přičemž pouze Polsko ratifikovalo Istanbulskou úmluvu. V Polsku je však nepřehlédnutelná situace vztahující se k zákonům o potratech, které ovlivňují tělesnou autonomii a reprodukční práva žen. Předmětem zvláštního znepokojení je také nedávný krok maďarské vlády k zákazu akreditovaných programů genderových studií nabízených univerzitami v Budapešti.

Přestože otázky rovnosti žen a mužů byly diskutovány v akademickém kontextu na mezinárodních fórech pro mládež z regionu, nedocházelo k žádným významným událostem v podobném mezinárodním formátu. Proto není divu, že tuto událost poctila návštěvou Manon Deshayes zástupkyně Evropské ženské lobby.

Společně strávený čas při workshopech i mimo ně dával možnost neformální debatám. Na příklad již během snídaně diskutuje skupina feministek nad žhavými otázkami z českého feministického kuloáru. Do debaty se připojují názory zahraničních feministek studujících sociologii na PhD, ale také zkušenosti mladých pracujících věnující se aktivismu zejména ve svém volném čase nebo názory mužů feministů, z kterých jeden studuje na příklad fyziku. Tuto atmosféru ocenila účastnice Markéta slovy: "Moc se mi líbilo, že skupina lidí si byla vědoma všech problémů, byla velmi otevřená, bylo to bezpečné prostředí, abychom mohli sdílet naše boje, naše názory, naši perspektivu a cítila jsem, že je v pořádku sdílet můj pohled. Dokonce ani nejbližší kamarádi nemají vždy pochopení pro to, co děláme a čemu věříme, což může být opravdu frustrující, takže je důležité mít takové setkání, abychom mohli nabíjet baterie a ujistit se, že jsou lidé, kterým opravdu záleží na těchto otázkách: feminismus, práva LGBTQ + a že má smysl se zapojit. "

Názorovou ranní rozcvičku vystřídal workshop "Gender a Výtvarné umění" vedený umělkyní Evou Lukešovou. Navázaná diskuze se tedy volně posouvá k brainstormingu o různých možnostech feministicky laděných verzích slavných obrazů. Na příklad parafráze obrazu Svatba manželů Arnolfiniových zobrazuje stejnopohlavní manželský pár leseb, které se obě těší z jejich těhotenství. Radostnou atmosféru podtrhává dárce spermatu umístění v pozadí obrazu, vyjadřující podporu budoucím maminkám.

Fotografování živých obrazů doprovází ozvěna hlasitých sebevědomých pokřiků vycházejících z paralelně běžícího workshopu sebeobrany WenDo. Zde se účastnice učí asertivnímu "ne" a získávají sebevědomí, které vrcholí přepůlením dřevěné desky.

Po obědové pauze vždy nastupují další zkušené feministky věnující se na příklad boji proti viktimizaci, genderově podmíněné násilí, médiím a kritické genderové perspektivě, boji za reprodukční práva, Istanbulské úmluvě, platovým nerovnostem, LGBTQ+ nebo třeba ne/rovnost ve vztazích a mnohé další. Tři desítky účastnic a účastníků se tak mělo možnost zapojit do téměř sedmnácti workshopů.

A jaký nejdůležitější aspekt Středoevropské feministické školy oceňují účastnice?

Valerie, Laura a Edyta se shodly na tom, že "účastníci/ce a odbornice byli schopni vybudovat povzbuzující vzdělávací systém založený na podpoře a výměně namísto maskulinního systému založeného na soutěži, soudech a kritice."

Za stejně tak důležitý aspekt považuje ředitelka Nory Eva Lukešová "...udržení tradice mezigeneračního dialogu a to právě skrze pokračování následujících ročníků školy. Ta příště proběhne pravděpodobně v Polsku s cílem prostřídat všechny státy V4"

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.


Pro více informací, prosím, kontaktujte:

MgA. Bc. Eva Lukešová

Manažerku projektu a ředitelku Genderového informačního centra Nora

eva.lukesova@gendernora.cz

+420 736 442 403


Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

Genderovou expertku Genderového informačního centra Nora

katerina.hodicka@gendernora.cz

+420 776 596 289