Central European Feminist School – 2nd edition

04.05.2020

The 1st edition of the School proved to be successful, it attracted more interest among young people in the V4 countries than had been originally foreseen. It offered young people (including 3 young men) from the region the opportunity to exchange skills and knowledge and to strengthen feminist networks in the region. The content of the School was firmly rooted in the V4 region and it tackled issues that are characteristic of this region. The importance of the School was highlighted by a presence of a representative of the European Women´s Lobby. Based on the 1st edition of the School we plan to make some innovations. First of all, we plan to organise a side event in Cracow where we will host a public panel discussion with important female leaders from the movements fighting for freedom in the V4 countries in the 1980s. The possibility to exchange and discuss with leading female figures from the V4 region will bring inspiration for young women and may lead to their empowerment. Second, we plan to focus more on an intergenerational dialogue. We envision to involve several participants of the 1st edition already in the preparatory phase of the 2nd edition. 5 alumni will take part in the preparatory meeting in Brno. In contrast to the pilot, senior experts from partner organisations will participate at the School for all its duration to enable an everyday exchange of ideas and experiences among young activists and more senior ones. Without inter-generational exchanges the women's rights movement is not able to replenish its agenda and organise for change.


Genderové informační centrum NORA, o.p.s. www.gendernora.cz

Slovensko-český ženský fond www.womensfund.sk/sk

Hungarian Women's Lobby noierdek.hu

Women's Foundation eFKa https://efka.org.pl/

Project coordinator: Eva Lukešová

eva.lukesova@gendernora.cz

www.visegradfund.org


Current information

The first edition of Central European Feminist School that happened the last year created the space and the opportunity to exchange skills and knowledge and to strengthen feminist networks in the region by connecting feminists from Czechia, Slovakia, Hungary and Poland. Some of you also took part in this event :)

We would like to share with you great news! We are preparing the second edition of the School. You can be looking forward to programme that will be also enriched by some innovations, such as organisation of a side event in Cracow, which will be a public panel discussion with important female leaders from the movements fighting for freedom in the V4 countries in the 1980s. Furthermore, we plan to focus more on the intergenerational dialogue, when senior experts will be participating during the whole event, so there can be an exchange of ideas and experiences between them and the young activists.

This second edition will, unfortunately, not be able to be held this year because of the Covid-19 situation, but at least because of that we have lots of time to tune it in a perfect form. And we will look forward to you in September 2021!

You can follow the upcoming information on the FB page of Nora (https://www.facebook.com/gendernora/) or on the website (https://www.gendernora.cz/l/central-european-feminist-school-2nd-edition/)

Information about the first Central European Feminist School are here: https://www.gendernora.cz/steredoevropska-feministicka-skola-2019/


Aktuální informace

První ročník Středoevropské Feministické školy, který se uskutečnil minulý rok, vytvořil prostor a příležitost ke sdílení dovedností a znalostí a podpořil posílení feministických sítí v regionu díky propojení feministek a feministů z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Jak také některé z vás samy*i vědí, protože se školy zúčastnily*i.

Chceme s vámi sdílet skvělou zprávu! Chystáme druhý ročník této školy. Můžete se těšit na program, který bude také obohacený některými inovacemi jako například zorganizování doplňkové akce v Krakowě, kde se uskuteční veřejná panelová diskuze s důležitými ženskými vůdčími osobnostmi z hnutích, které v 80. letech bojovaly za svobodu v zemích V4. Dále máme také v plánu se více soustředit na podporu mezigeneračního dialogu, kdy se senior expertky budou účastnit celého trvání akce, a tím pádem může docházet k výměně nápadů a zkušeností mezi nimi a mladými aktivistkami či aktivisty.

Druhý ročník Feministické školy se bohužel nebude moct konat tento rok a to kvůli situaci způsobené šířením viru Covid-19, ale vzhledem k tomu máme alespoň spoustu času k vyladění akce do perfektní formy. A budeme se na vás těšit v září 2021!

Průběžné informace můžete sledovat na FB Nory (https://www.facebook.com/gendernora) nebo na webu (https://www.gendernora.cz/l/central-european-feminist-school-2nd-edition/)

Info o první středoevropské feministické škole zde: https://www.gendernora.cz/steredoevropska-feministicka-skola-2019/