Těšíme se na spolupráci

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

IČO: 26929716
Bankovní spojení: 2400806360/2010

Korespondenční adresa: GIC NORA, o.p.s, č. schránky 29, Spolková 7, 602 00 Brno

E-mail

Ředitelka: Eva.lukesova@gendernora.cz

Adresa

Rostislavovo náměstí 3043/14

612 00 Brno

Telefon

+420 736 442 403