Kateřina Hodická

Zahájila svoji profesní kariéru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera. Po celou dobu svého pracovního angažmá na MZV ČR se zabývala problematikou Evropské unie.

Mezinárodní vztahy vystudovala na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 2011. Jako genderová expertka, případně auditorka, se podílí na realizaci projektů OP LZZ. Zajišťuje školení, konzultace a genderové expertízy.