Training for companies

Jak přemýšlet o genderově citlivém jazyce?

Školení zahrnuje představení pravidel genderově citlivého jazyka, silné a slabé stránky jeho užívání v praxi a jeho souvislosti s genderovou binaritou, transgender lidmi a nebinárními identitami.Gender a moc

Školení zahrnuje představení problematiky fyzického, sexuálního a psychologického genderově podmíněného násilí, specificky násilí ve vztazích.Ženské věznice genderovou perspektivou

Školení představí fungování genderových vzorců v instituci vězení a historický vhled do vnímání žen jakožto obětí a pachatelek.


Gender v dopravě

Školení zahrnuje problematiku segregace trhu práce a stereotypní volbu povolání.

  • Realizováno na Ministerstvu dopravy.

Školení na míru

Gender je důležitým aspektem všech sociálních situací, oborů a oblastí. Navrhněte téma, které zajímá právě vás!