Slaďování rodinného a profesního života

Cílem projektu je zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců
při slaďování rodinného a pracovního života na Tišnovsku.

V tomto projektu spolupracujeme na zajištění tří klíčových aktivit:


- genderové poradenství

- genderový audit dvou firem a jednoho úřadu

- genderové semináře

V rámci projektu vznikla služba péče o děti (předškolka) pro rodiče, kteří se tak mohli vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo získat nové zaměstnání.

Dále byl realizován genderový audit ve firmách a na úřadu, zřízeno genderové poradenské centrum pro veřejnost a proběhly semináře zaměřené na problematiku rovných příležitostí.

Projekt zintenzivnil místní spolupráci mezi firmami, neziskovými organizacemi a úřady místní samosprávy a státní správy.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.