Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Aktuality

Seminář Jak čelit diskriminaci na základě etnika

Jaké jsou hlavní důvody diskriminace Romů v české společnosti. Pojďte s námi debatovat 4. června v Muzeu romské kultury. celý článek >>>

Pozvánka - Rovné příležitosti na Tišnovsku

Budete mít možnost seznámit se s konkrétními aktivitami na podporu rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v regionu Tišnovsko. Pozvání přijala i odbornice na rozvoj lidských zdrojů ze společnosti Siemens, která představí aktivity zaměřené na sociálně odpovědné podnikání, zejména podporu osob s různým znevýhodněním. celý článek >>>

Citlivé vzdělávání - akreditovaný kurz Gender jako součást pedagogické praxe

V České republice neexistuje mnoho možností dozvědět se o přístupu rovných příležitostí v pedagogické praxi. Proto jsme vytvořili akreditovaný kurz Gender jako součást školní socializace, ve kterém se učitelé a učitelky základních škol a víceletých gymnázií učí pracovat s jedinečností každého žáka a každé žačky. celý článek >>>

Seminář Svět pohádek

Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný klasickým pohádkovým příběhům. Mají pohádky něco společného s rovnými příležitostmi? My se domníváme, že ano, a proto Vás zveme ke společnému zamyšlení nad nejznámějšími pohádkami. 5. května od 9.00 v prostorách Coworking Centra celý článek >>>

Přednáška Management eliminace a prevence šikany na pracovišti

Na tomto klubu budeme probírat, jak postupovat při mobbingu a bossingu ve firmách, dotkneme se firemní kultury a komunikace v souvislosti s tímto tématem, jak pracovat s obětí i mobberem nebo jaká nastavit preventivní opatření, aby byla firma tzv. Mobbing Free. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/65) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.