Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Nerovnosti v odměňování a důchodech mezi muži a ženami

Přečtěte si rozhovor s Lukášem Slavíkem, který odpovídá na otázky týkající se nerovnosti v odměňování mezi muži a ženami. celý článek >>>

Poslanec Jakub Janda chce jedinou státní dotaci na rovnost žen a mužů přesunout na sport

Tisková zpráva České ženské lobby a Genderové expertní komory ČR z 11. 12. 2017. celý článek >>>

Genderově podmíněné násilí ve Španělsku

Získejte jedinečný vhled do problematiky genderově podmíněného násilí ve Španělsku. Na otázky odpovídá naše stážistka Moneyba González Velázquez. celý článek >>>

Ženy v Evropě stále pracují dva měsíce v roce “zdarma”, v České republice ještě déle

Tisková zpráva Genderového informačního centra NORA, o.p.s. ze dne 3. listopadu 2017 celý článek >>>

Jak vidí naše stážistka genderovou rovnost ve Španělsku?

Přečtěte si rozhovor s naší stážistkou Moneybou González Velázquez, která pochází z oblasti Tenerife – Kanárské ostrovy, a zjistěte její názory na problematiku rovných příležitostí mužů a žen ve Španělsku. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/5?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.