Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Aktuality

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Program studijní cesty, jejímž cílem bylo zprostředkovat klíčovým neziskovým organizacím zabývajícím se genderovou rovností v ČR vhled do norského systému, připravila Nadace OSF Praha ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku. celý článek >>>

Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska

Článek Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska, který vyšel v online publicistické sekci časopisu Sociální práce 6/2016, vznikl hlavně jako stručná analýza nerovného odměňování žen a mužů, neboli tzv. fenoménu gender pay gap celý článek >>>

Kaleidoskop kompetencí aneb jak probíhal pilotní kurz

Před pár dny proběhla mezinárodní schůzka, které se zúčastnily čtyři organizace zaangažované v projektu Kaleidoskop kompetencí. Společně rozebíraly klady a zápory pilotního kurzu. celý článek >>>

Středoevropská univerzita pod útokem

Možná jste už slyšeli o posledním útoku maďarské vlády cíleným na akademickou svobodu, demokratické hodnoty a celkově na Středoevropskou univerzitu. celý článek >>>

Kaleidoskop kompetencí

Kaleidoskop kompetencí - projekt, který pomáhá znevýhodněnýn osobám zpátky na trh práce. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/15) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.