Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Aktuality

Proměňte vánoční dárky v dobrý skutek!

Blíží se období Vánoc, a to je skvělá příležitost, jak nás zdarma podpořit. celý článek >>>

Seminář věnovaný problematice platové nerovnosti

Proběhl seminář věnovaný problematice platové nerovnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Budoucím odborníkům a odbornicím v oblasti rovných příležitostí a genderu jsme předávali své znalosti a zkušenosti. celý článek >>>

Situace žen v Turecku

Turecko je zemí, která usiluje o začlenění do Evropské unie, ale zároveň se potýká s mnoha problémy v oblasti základních svobod a lidských práv. K nim patří také otázka genderové rovnosti. celý článek >>>

Restart pro táty a mámy

Cyklus 5-ti víkendových setkání pro mámy a táty ve složité situaci od Aperio. Bezplatný kurz se koná v Olomouci začátkem roku 2017. celý článek >>>

Informace pro média o zprávě Muži a násilí v České republice

Oficiální statistiky ukazují, že muži jednoznačně dominují ve všech sledovaných oblastech kriminality. Co se týče celkové kriminality v České republice, muži tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/15) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.