Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Aktuality

Seminář k problematice Mapování a řízení vlastních kompetencí

Pojem kompetence je široce využíván ať už ve školním vzdělávání, tak i ve vzdělávání dospělých či pracovním životě. Jak se ale dozvíme, že nějaké kompetence máme? Jak na nich můžeme ve svém životě stavět? Ve Švýcarsku v 90. letech hledali způsoby, jak dostat velké množství žen z domácností na trh práce do kvalifikovaných i manažerských pozic, aniž by měly adekvátní formální vzdělání... celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/145) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.