Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Projekt „Hledejme společně novou cestu!“ podpořen Nadací OSF

Genderové informační centrum NORA dokázalo uspět v silné konkurenci celkem 178 přihlášených projektů do prvního kola grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. celý článek >>>

Seminář Genderové stereotypy

V rámci semináře budou genderové stereotypy hledány v různých oblastech našich životů (pracovní trh, výběr povolání, média). Nebudou opomenuty ani tradiční české pohádky, které jsou plné společenských předsudků o rolích žen a mužů. V neposlední řadě bude vysvětleno, jak stereotypizující představy mohou ovlivňovat svobodný vývoj jedince. celý článek >>>

Naše genderové expertky školily

Naše genderové expertky se v úterý 3. června podílely na realizaci vzdělávání pro GLEN. Školily na téma "unlearning the social construcs of gender/sexism". celý článek >>>

Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni rodin 2014

Zveme vás na kulatý stůl pořádaný Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci realizace individuálního projektu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě. Koná se 15. května 2014 v 10 h v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno celý článek >>>

seminář Komfortní zóna v pátek 9. května od 10.00

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé zastaví u autonehody, a jiní ne? Nebo proč někdo zvládá každé ráno vstávat o hodinu dřív a chodí běhat do parku? celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/140) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.