Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Křest knihy o problematice prostituce

V podnělí 21. července 2014 proběhne v Praze křest knihy "Co s prostitucí?", kterou vydává nakladatelství SLON. Kniha je zaměřena na různé přístupy k řešení problematiky prostituce. celý článek >>>

Další nabídka pracovní příležitosti

Fórum 50% hledá do svého týmu fundraisera nebo fundraiserku. celý článek >>>

Seminář Jak správně napsat životopis

Životopis je Vaše vizitka. Věnujte jeho přípravě pozornost. Dobře zpracovaným profesním životopisem můžete zaujmout v záplavě uchazečů a uchazeček. Nabízená konzultace a poradenství Vám ukáže cestu, jak správně napsat své CV. celý článek >>>

Kampaň rovných příležitostí v Jihomoravském kraji

GIC Nora se podílí na realizaci kampaně rovných příležitostí v Jihomoravském kraji, po celém Brně můžete v letních měsících nalézt citylighty upozorňující na problematiku rovných příležitostí. celý článek >>>

Nora úspěšně zrealizovala tři audity rovných příležitostí!

GIC Nora, o. p. s. úspěšně zrealizovala v rámci projektu Jsme si opravdu rovni a rovny? (reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00262) 3 audity rovných příležitostí! celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/uvod/130) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.