Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Auditorský tým GIC NORA, o.p.s. nabízí provedení genderového auditu Vaší společnosti, jehož výstupem je závěrečná zpráva s doporučeními v oblasti rovných příležitostí.

Genderový audit Vám poskytne zhodnocení situace ve Vaší firmě s ohledem na rovnost žen a mužů, případně další aspekty diverzity jako je postavení osob 50+, osob se zdravotními omezeními, národnostních a etnických skupin aj.

Genderový audit se zaměřuje zejména na oblasti jako je nábor a výběr zaměstnanců, kariérní rozvoj a vzdělávání, flexibilní formy práce, propouštění a slaďování osobního a pracovního života. Šetření obvykle kombinuje kvalitativní (individuální a telefonické rozhovory, fokusní skupiny, analýza dokumentů) a kvantitativní metody (dotazníkové šetření).

Cílem auditu je za pomoci externího pohledu popsat aktuální situaci v organizaci, zdůraznit dobrou praxi a pozitivní příklady, které lze dále posílit, identifikovat rezervy a doporučit postupy ke změně.

Kontaktujte nás a vypracujeme nabídku šitou na Vaši organizaci.

 

Realizované genderové audity:

Genderový audit CEITEC MU
realizováno v rámci projektu Work-Life Balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI, období květen – září 2012

Genderový audit Siemens Electric Machines Drásov, s.r.o.
realizace v rámci partnerství v projektu Jsme si opravdu rovni a rovny?, příjemce RC Studánka Tišnov, období říjen 2012 – září 2013

Genderový audit Hartmann - Rico, a.s.
realizováno v rámci projektu Divadlo žen a mužů, příjemce Tripitaka, o. s., období duben – září 2013

Genderový audit Dětského domova Dagmar
realizováno v rámci projektu Divadlo žen a mužů, příjemce Tripitaka, o. s., období září – prosinec 2013

Genderový audit MIKROP Čebín, a.s.
realizace v rámci partnerství v projektu Jsme si opravdu rovni a rovny?, příjemce RC Studánka Tišnov, období prosinec 2013 – květen 2014

Genderový audit Lužánky - středisko volného času
realizováno v rámci projektu Divadlo žen a mužů, příjemce Tripitaka, o. s., období leden – duben 2014

 V realizaci:

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/genderovy-audit-a-analyza-rovnych-prilezitosti?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.