Vítáme dobrovolnice z Itálie a ze Skotska

Vítáme dobrovolnice z Itálie a ze Skotska

Jako organizace se neustále rozvíjíme, snažíme se vzájemně obohacovat a také obohacovat ty druhé. A proto jsme v naší organizaci od začátku února 2018 uvítali dvě nové dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby.

Jedna z nich, Nicola Herd, pochází ze Skotska, konkrétně z města Aberdeen. Nicola je čerstvá absolventka magisterského stupně oboru lidská práva na University of Glasgow . Její diplomová práce se zaměřovala na nerovné odměňování mužů a žen.

„Ráda bych rozšířila své vědomosti a získala zajímavou praxi, kterou GIC NORA v této oblasti nabízí,“ vysvětluje Nicola, proč si vybrala právě naši organizaci jako hostitelskou. „V budoucnu bych se chtěla věnovat této problematice a věřím, že se v organizaci naučím spoustu nových věcí, které pak budu moci ve své profesi uplatnit.“

Nicola se již aktivně zapojila do nového mezinárodního projektu Towards Gender Sensitive Education a podílí se na přípravě konceptu feministické školy, kterou plánujeme realizovat ve spolupráci se zahraničními partnery.

Nicola se ráda věnuje výzkumné činnosti a svůj volný čas tráví fotografováním a kondičním běháním.

Sandra Sella pochází ze severní části Itálie, z města Vicenza. Stejně jako Nicola nachází zálibu ve fotografování, ráda plete, sleduje filmy, zajímá se o historii a vzdělává se čtením odborné literatury. Zajímá se především o práva žen a o současnou uprchlickou krizi.

„Současná situace v Itálii není příliš dobrá. Je zde hodně migrantů, kteří nemají práci. Na migranty je zde pohlíženo více jako na zvířata než jako na lidi. Tuto situaci navíc komplikuje skutečnost, že přijde-li cizinec do Itálie, nemůže zde pracovat. Nejdříve musí pobývat v zemi pět let a pak si teprve může hledat práci,“ vysvětluje Sandra.

Sandra aktuálně v organizaci pomáhá s přípravou oslav Mezinárodního dne žen a také s přípravou mezinárodní konference „Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí“. Touto konferencí konanou dne 17. května 2018 na Krajském úřadě v Brně, Cejl 73 vyvrcholí tříletý mezinárodní projekt Competence Kaleidoscope. Bližší informace o konferenci budou brzy dostupné na našich webových stránkách a také na facebookovém profilu.

A proč si Sandra vybrala zrovna naši organizaci?

„Velmi se mi líbí, že se zaměřujete na hodně projektů a práce je tak různorodá. Věřím, že se zde naučím spoustu nových věcí. V Itálii mi chybí možnost vzdělávat se v oboru genderové rovnosti, proto jsem také volila vaši organizaci.“

Sandra je energická žena s mnoha zkušenostmi v oblasti sociální práce, věnovala se m.j. péči o seniory v domově důchodců a pracovala na městském úřadě na sociálním odboru.

V pondělí 5. března 2018 od 18.00 proběhne v Moravské zemské knihovně promítání emotivního příběhu „Její případ,“ který Sandra krátce představí. Film pojednává o boji proti předsudkům. Na tuto akci jste srdečně zváni.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/255-vitame-dobrovolnice-z-italie-a-ze-skotska) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.