Zahajujeme genderové audity ve dvou krajích!

Zahajujeme genderové audity ve dvou krajích!

Zahajujeme genderové audity ve dvou krajích!

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

 

Co je genderový audit?

Genderový audit je typem sociálního auditu, díky jehož realizaci organizace získá prvotní informace o stavu genderové rovnosti a také doporučení, jak v zavádění genderové rovnosti dále postupovat.

 

Pro koho je genderový audit určen?

Genderový audit je určen všem zaměstnavatelům/kám, kteří:

  • chtějí svým zaměstnancům/kyním nabídnout kvalitní zázemí a příjemné pracovní prostředí;
  • chtějí mít jistotu, že při zacházení se zaměstnanci/kyněmi dodržují platnou legislativu, především Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.) a související;
  • chtějí zvýšit motivaci, výkonnost a efektivitu práce svých zaměstnanců/kyň;
  • chtějí být v lepší pozici při získávání kvalitních zaměstnanců/kyň a zároveň snížit náklady na nábor nových pracovníků/ic;
  • chtějí zvýšit zisky organizace v dlouhodobém horizontu;
  • chtějí zlepšit dobré jméno své organizace.

 

Pokud jste takovou zaměstnavatelskou organizací, neváhejte se nám ozvat!

 Email: info@gendernora.cz

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/247-zahajujeme-genderove-audity-ve-dvou-krajich) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.