(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

Jaké existují slaďovací nástroje a proč je důležité jejich zavádění? Na jaké největší bariéry zaměstnanci a zaměstnankyně při svém slaďování rodiny, práce a koníčků narážejí? Je slaďování jenom pro rodiče malých dětí? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi na brněnské konferenci "(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry".

Těšit se můžete na představení praktické slaďovací Metodiky, která vznikala především ve spolupráci zaměstnanců a zaměstnankyň krajských úřadů, ministerstev, Úřadu vlády a organizace Gender Studies a na základě jejich zkušeností se slaďováním pracovního, soukromého a rodinného života.

Zástupkyně z MPSV představí poslední legislativní novinky v oblasti slaďování a svoje příběhy odvypráví i zástupci a zástupkyně lokálních zaměstnavatelů ocenění za své slaďovací mechanismy.

V odpoledním bloku vás čekají workshopy, při nichž budeme společně diskutovat o nejpalčivějších problémech, s kterými se při v zaměstnání ve vztahu k slaďování potýkáte. Vaše podněty a připomínky budou cenným zdrojem pro další přípravu Metodiky, aby se mohla stát prakticky využitelnou i pro další instituce.

Moderují Petr Bittner a Standa Biler!

Registrujte se na e-mailové adrese macounova.klara@vlada.cz.

Sledujte také událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/766592313491699/

Těšíme se!

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/233-o-sladte-si-pracovni-a-rodinny-zivot-sdileni-dobre-praxe-verejne-a-soukrome-sfery) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.