Přednáška Příležitosti a výzvy pro ženy ve vysoké politice (anglicky)

Přednáška Příležitosti a výzvy pro ženy ve vysoké politice (anglicky)

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/211-prednaska-prilezitosti-a-vyzvy-pro-zeny-ve-vysoke-politice-anglicky) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.