O rovných příležitostech u kulatého stolu v Brně

O rovných příležitostech u kulatého stolu v Brně

O rovných příležitostech u kulatého stolu v Brně

Věříme, že si lidé za stejnou práci zaslouží stejnou odměnu. Podle nás je to fér.

V úterý 22. září 2015 jsme se sešli v Regionální hospodářské komoře Brno u kulatého stolu za účelem diskuze o tématu nerovného odměňování žen a mužů. V České republice totiž ženy dostávají za stejnou práci o 22 % méně zaplaceno než muži. A nás zajímalo, proč to tak je, čím je to způsobeno a zda můžeme něco dělat k nastavení férovějších platů a mezd.

K diskuzi se nás sešlo asi patnáct. Byly přítomny odbornice na rovné příležitosti z Genderového informačního centra NORA, právničky z Kanceláře veřejného ochránce práv, socioložky z NESEHNUTÍ a především pak zástupci a zástupkyně HR z různých firem, jejichž příspěvky z praxe byly obzvlášť cenné.

Právě propojení praxe s odbornými právními a sociologickými poznatky daly setkání přidanou hodnotu. Obě strany odcházely obohacené o další náhled na situaci. Společně jsme se shodli, že diskriminace z jakéhokoliv důvodu je nepřípustná a není možné ji tolerovat. Postupně jsme pak rozklíčovávali úskalí, právě té genderové.

Tématu diskriminace na základě pohlaví se v ČR nevěnuje příliš pozornosti. O tom svědčí i malý počet stížností podaných k ombudsmanovi v této oblasti. Neznamená to však, že by neexistovaly. Bariéru k podání nejčastěji tvoří strach ze ztráty zaměstnání a (nejen) časová náročnost případného soudního řízení.

Alarmující nám připadalo, že problém je vnímán jako danost, se kterou jsou muži i ženy jakýmsi způsobem smířeni. Červenou nití, kterou jsme mezi diskutovanými tématy zachytili, byl přetrvávající problém sladění práce a rodiny. Ten se bohužel stále týká především žen, přestože muži jsou také otcové svých dětí. Prospělo by tedy, aby zajištění péče o malé děti neleželo pouze na matkách, ale zapojili se také otcové (péče), stát (garance místa ve školce) a firmy (firemní školky, flexibilní úvazky).

Závěrem zůstalo, že je potřeba problematice věnovat více pozornosti a dále o ní diskutovat. Možná se nezmění v nejbližších měsících, ale věříme, že v řádech několika let budou schopnosti lidí oceňovány podle schopností a ne podle pohlaví.

Výstupy pro firmy

Tvrdá doporučení - Jste povinni řídit se legislativou, nezapomínejte na:

-          Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.)

-          Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

-          Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.)

-          Zákaz diskriminace v odměňování – čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie – rozsudky Soudního dvora Evropské unie Defrenne v Sabenna (rovná odměna = základní právo)

Měkká doporučení – chcete, aby vám lidé důvěřovali a cítili ve vás podporu:

-          Zajistěte možnost mít rodinu ženám i mužům, pokud chtějí

-          S osobou, která je na rodičovské dovolené, zůstaňte v kontaktu, aby neztratila kvalifikaci

-          Odměňujte za skutečně odvedenou práci a ne na základě předpokladu o tom, kdo živí rodinu

-          Odtajněte platy – kdo nemá co skrývat, nemá co tajit (v zahraničí tento model funguje)

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu „Pozor na nerovné odměňování žen a mužů“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/193-o-rovnych-prilezitostech-u-kulateho-stolu-v-brne) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.