Co se v NORA děje

Co se v NORA děje

 

Začátkem r. 2015 jsme byli ještě v situaci, kdy jsme jako organizace nevěděli co od letošního roku očekávat.

Pokračovali jsme v realizaci projektu „Hledejme společně novou cestu!“. Ten podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Dále jsme dokončovali dva projekty podpořené z OP LZZ. Projekt „Jsme si opravdu rovni a rovny?“, jehož příjemcem je Rodinné centrum Studánka v Tišnově, a projekt „Slaďování rodinného a profesního života v podnikání“, kde jsme partnerskou organizací Coworking Centra s.r.o. 

V prvních měsících roku se situace začala vyjasňovat. Nejdříve se nám podařilo získat podporu z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2015. Díky této podpoře se budeme moci věnovat mj. intenzivnější práci s učitelkami a učiteli ZŠ v oblasti genderově citlivého vzdělávání.

Dále jsme 1.dubna zahájili realizaci projektu „A co ženy v médiích?“. Projekt, který realizujeme společně s NESEHNUTÍ Brno a Žába na prameni, je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

V 1. čtvrtletí 2015 jsme také předložili dvě žádosti o podporu dalších projektových nápadů. Předložili jsme žádost o profesní rozvoj týmu organizace formou zahraničního vzdělávání, a to do programu ERASMUS+. Do stejného programu jsme podali další žádost coby partnerská organizace připravovaného strategického partnerství v oblasti vzdělávání dospělých. V tomto případě bylo žadatelskou organizací vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis.  Zahraničními partnery jsou migrare - Zentrum für Migranten/innen (Rakousko) a Miesto pod slnkom (Slovenská republika).

Uvidíme, zda nám letošní rok přinese ještě další překvapení v podobě podpořeného projektu.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/176-co-se-v-nora-deje) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.