Vzděláváme se

Vzděláváme se

Jedna z pracovnic GIC NORA se  aktuálně vzdělává na konferenci „Gender mainstreaming jako strategie prosazování rovnosti žen a mužů". Ta se koná v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) financovaného z prostředků OP LZZ, kterou pořádá Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Konference je rozdělena do tří bloků, přičemž první blok se zaměřuje na prosazování konceptu gender mainstreamingu na úrovni státní správy a samosprávy, druhý blok představí gender mainstreaming na úrovni evropské a mezinárodní a tématem třetího bloku je hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů jakožto nástroj gender mainstreamingu, kde je také představena Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR, která je jedním z hlavních výstupů výše zmíněného projektu

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/173-vzdelavame-se) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.