Ženu ani květinou...? - domácí násilí (nejen) na ženách

Ženu ani květinou...? - domácí násilí (nejen) na ženách

Každá čtvrtá až třetí žena v České republice má zkušenost s domácím násilím. Tento fenomén začal být v naší společnosti otevřeně řešen v 90. letech minulého století a dnes je již legislativně ošetřen. Jeho výskyt ale nenese snižující se tendenci. Dnes již existuje řada organizací, které nabízí obětem ale i pachatelům své služby, několik let fungují i tzv. intervenční centra. O tom, co je považováno za domácí násilí, jaké může mít formy a fáze, jaké mýty se s ním pojí a kam je možné se obrátit o pomoc, si přijďte pobesedovat do Coworking Centra v úterý 10. března od 14h. Seminář povede Mgr. Martina Hynková, seniorní expertka Genderového informačního centra NORA.  

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/171-zenu-ani-kvetinou-domaci-nasili-nejen-na-zenach) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.