O čom je slovenské referendum?

O čom je slovenské referendum?

Už štvrtým rokom žijem v Brne, pretože tu študujem na vysokej škole. Stále ale sledujem a zaujímam sa aj o situáciu na Slovensku, keďže ho pokladám za svoj domov a v budúcnosti by som sa sem chcela vrátiť. Neviem si však predstaviť, že by som sa skutočne vrátila do krajiny, ktorej vývoj smeruje k porušovaniu ľudských práv, obmedzovaniu slobody a demokracie. To, čo sa momentálne na Slovensku deje, vo mne vyvoláva hlboké rozčarovanie a sklamanie. Pre tých, ktorí ešte o tejto problematike nepočuli, prvý februárový víkend (7.2.2015), budú môcť občania a občianky na Slovensku odpovedať áno alebo nie na tieto tri otázky:

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

1.„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

2.„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Ako konštatujú zástupcovia a zástupkyne ľudskoprávnych organizácii, prvá otázka je vo svojej podstate nezmyselná a zbytočná, pretože po zmene slovenskej ústavy z minulého roku, je v nej jasne definované, že manželstvom sa skutočne môže nazývať len zväzok muža a ženy, prípadným kladným výsledkom referenda sa teda nič nezmení. Druhá otázka momentálne tiež nie je opodstatnená, kedže na Slovensku nemajú homosexuálne páry ani možnosť uzavrieť registrované partnerstvo, nieto ešte adoptovať deti. Tretia otázka je rovnako zbytočná ako zavádzajúca, keďže samostatná sexuálna výchova na Slovensku neexistuje, je len súčasťou učebných osnov v rámci iných predmetov (etickej výchovy, biológie a pod.), jej podoba musí byť v súlade so štandardmi, ktoré vypracovalo ministerstvo školstva  a v prípade akýchkoľvek pochybností majú rodičia právo obrátiť sa na vedenie školy. Problematika eutanázie je do otázky vložená násilne, kedže toto nie je témou súvisiacou primárne so sexuálnou výchovou, slúži skôr na vyvolanie strachu verejnosti („čo to len učia na školách naše deti“).

Horšou ako samotné otázky, je ale kampaň, ktorá v súčasnosti naberá na intenzite a prekračuje pomaly všetky medze slušnosti. Ako bývalej študentke histórie mi táto situácia evokuje stredoveký hon na čarodejnice, fašistickú kampaň proti Židom a iné dejinné udalosti, kedy bola istá skupina  najskôr očiernená všetkými možnými spôsobmi, verejne odsúdená, aby tým mohlo byť legitimizované násilie, ku ktorému to všetko spelo. Emotívne kázne niektorých kňazov, ktorí pred referendom chŕlia síru a pekelné plamene, varujú pred „homoloby“, „genderovou ideológiou“, strašia odoberaním detí rodičom a v prípade neúspechu referenda podľa nich nastane s vysokou pravdepodobnosťou koniec sveta (samozrejme preháňam, ale niektoré vyjadrenia túto predstavu skutočne vyvolávajú, stačí si prečítať napr. kázeň gréckokatolíckeho duchovného Baka[1]). Cirkev mala vždy na Slovensku silnejšiu pozíciu, ako je tomu napr. v Českej republike. V demokratickom štáte má každý právo vyznávať slobodne svoju vieru. Má ale právo, vnucovať skrz svoju vieru postoje, hodnoty a názory všetkým obyvateľom a presadzovať ich ako jediné správne? V ústave Slovenskej republiky je napísané, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach majú prednosť pred zákonmi[2] a tiež, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo[3]. Verím, že ak by aj referendum bolo platné a dokonca úspešné, ústava nebude porušená a vláda neprijme žiadne opatrenia, ktoré by ohrozili či diskriminovali časť obyvateľov. Aké však bude mať referendum dôsledky na atmosféru vo verejnom živote, to je už druhá vec. Strach, nepochopenie a nenávisť sa šíria rýchlejšie ako tolerancia, rešpektovanie súkromia iných a akceptácia rozdielneho. Ako sa vraví, cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Neviem, aké pôvodné úmysly mali tvorcovia tohto referenda. Možno sú skutočne presvedčení, že im ide o „ochranu rodiny“. Ale v ich prípade, musí byť táto rodina len rodinou podľa ich predstáv. Iné rodiny nárok na ochranu nemajú, naopak, kvôli tejto kampani sa môžu cítiť ohrozené oveľa viac ako kedykoľvek predtým, pretože zrazu už len svojou existenciou „ohrozujú“ svojich „normálnych“ susedov.  

Zuzana Andrašovová

[1]    http://www.aktuality.sk/clanok/269392/exkluzivne-prepis-kazne-proti-homosexualom-vytlacte-totu-spinu-za-hranice-statu/
[2]    Ústava Slovenskej republiky, článok 7 (5)

[3]    Ústava Slovenskej, článok 1 (1)

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/166-o-com-je-slovenske-referendum) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.