Konference „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“

Konference „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“

KONFERENCE K PROJEKTU
„Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na konferenci na téma „Slaďování pracovního a osobního života“. Cílem setkání je předání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

  • TERMÍN: pátek 6. února 2015
  • MÍSTO: Brno, Jílová 36g - konferenční prostory Střední školy polytechnické
  • KDY: od 09.30 do 15.30
  • KONTAKT: přihlašovat se je možné Mgr. Taťáně Rousové na e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz nebo telefon 541 65 11 76

PROGRAM KONFERENCE:

Moderátorka: Mgr. Kateřina Hodická

09.30 Prezence

10.00 – 10.15 Úvodní slovo - Bc. Roman Celý, DiS., náměstek hejtmana pro oblast rodinné politiky

10.15 – 10.45 Představení projektu - Mgr. Pavel Vicherek (LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50)

10.45 – 11.15 Problematika slaďování práce a péče z pohledu antidiskriminačního práva - Mgr. Petr Polák (Kancelář veřejné ochránkyně práv)

11.15 – 11.45 Vystoupení zástupce Oblastního inspektorátu práce

11.45 – 12.15 coffee break

12.15 – 12.45 Problematika šikany na pracovišti - Mgr. Michaela Švejdová (Mobbing Free Poradna)

12.45 – 13.45 oběd

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

13.45 - 14.00 Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje - JUDr. Věra Švarcová (Kraj Vysočina)

14.00 – 14.30 Práce na dálku - Mgr. Petra Fortelná (Koordinační centrum práce na dálku Třebíč)

14.30 – 15.00 Hlídání dětí - Nemocnice Hodonín, p. o.

15.00 – 15.30 Dotazy, diskuze

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/160-konference-8222-sladovani-pracovniho-a-rodinneho-zivota-zamestnancu-jmk-a-jeho-po-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.