Co nás čeká v roce 2015

Co nás čeká v roce 2015

V letošním roce 2015 čeká Genderové informační centrum NORA dokončení dvou projektů financovaných z OP LZZ, v nichž jsme partnerskou organizací:

  • V březnu se uzavře projekt Slaďování rodinného a pracovního života v podnikání, jehož realizátorem je brněnské Coworking Centrum.
  • A koncem června bude ukončen projekt Jsme si opravdu rovni a rovny?, na jehož realizaci spolupracujeme s Rodinným centrem Studánka v Tišnově.

Po celý rok se budeme věnovat aktivitám projektu s názvem Hledejme společně novou cestu. Ten byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

26. února společně s Moravskou zemskou knihovnou uvedeme americký nezávislý snímek Little Miss Sunshine. Tímto Vás zveme k jeho zhlédnutí.

Vzhledem k tomu, že stále čekáme na výsledky několika grantových výzev, nemůžeme být v tomto okamžiku ohledně našich dalších letošních aktivit konkrétnější.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/159-co-nas-ceka-v-roce-2015) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.