Seminář Gender a média

Seminář Gender a média

Média hrají důležitou roli při vytváření pohledu na život, odrážejí hodnoty a normy kultury společnosti. Je nezpochybnitelné, že se média jako jeden z nejvýznamnějších informačních kanálů spolupodílejí na vytváření postojů a mechanismů chování, které v mnoha ohledech znevýhodňují ženy. Mýtus krásy produkovaný médii napomáhá tomu, že hlavním kritériem při hodnocení ženy se stává právě její krása.

Srdečně Vás zveme na workshop k tématu gender a média, který se uskuteční v pátek 23. ledna od 9.00 v Coworking Centru, Lidická 77 v Brně v rámci Dne otevřených dveří.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/158-seminar-gender-a-media) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.