Studujte genderová studia v Brně

Studujte genderová studia v Brně

Genderová studia lze studovat na bakalářském stupni v České (i Slovenské) republice jedině na FSS MU - v Brně.

Obor genderová studia se na FSS studuje dvouoborově, a to jak v prezenční tak v kombinované formě studia. V prezenčním studiu jej lze kombinovat s většinou oborů fakulty a v kombinované formě pak s oborem sociální práce.

Genderová studia lze studovat také mezifakultně s některými obory na FF MU, třeba s filozofií, s angličtinou či pedagogikou.

Genderová studia jsou bakalářským studijním oborem, ve studiu lze však pokračovat v rámci magisterského stupně oboru sociologie na FSS MU, kde je možnost si zvolit genderovou profilaci.

Web pro zájemce o studium.

Aktuální informace sledujte na: Genderová studia FSS MU

Podejte včas svou přihlášku: do 28. 2. 2015!

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/154-studujte-genderova-studia-v-brne) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.