Proběhnul teambulding NORA

Proběhnul teambulding NORA

V sobotu 22. 11. se sešel interní tým NORA na teambuldingově-pracovní schůzce, aby zkoordinoval aktivity a projekty, které realizuje či připravuje.
V současnosti například běží projekt Hledejme společně novou cestu!, do kterého stále nabíráme romské ženy. Do budoucna připravujeme tradiční promítání filmu/dokumentu v Moravské zemské knihovně a těšit se můžete i na naši spoluúčast na MDŽ.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/153-probehnul-teambulding-nora) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.