Kulatý stůl na téma „PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI“

Kulatý stůl na téma „PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI“

KULATÝ STŮL NA TÉMA „PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI“

TERMÍN: 05. prosince 2014

MÍSTO: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasedací místnost 102

KDY: od 09.30 do 12.00

KONTAKT: účast prosím potvrďte do 04. 12. 2014 na e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky .cz nebo tel. 541 65 11 76

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na kulatý stůl na téma „Předškolní péče o děti“. Cílem setkání je předání informací, zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Současný systém volby délky pobírání rodičovské dovolené formálně nabízí flexibilitu při rozhodování rodičů o návratu do zaměstnání. Reálná možnost využít této flexibility je podstatně ovlivněna systémem péče o děti a jeho (ne)provázaností se systémem dávkovým.

Počet míst v mateřských školách kontinuálně roste (z téměř 288 tis. v 002 na 363 tis. v roce 2014, ÚIV, 2014), ale velká města neustále nedokáží uspokojit poptávku rodičů a ročně jsou v celé ČR odmítány desítky tisíc žádostí o umístění v mateřské škole. U dětí mladších 3 let je umístění v institucích denní péče o dítě podstatně složitější. Počet jeselských zařízení v ČR od roku 1993 klesal (z tehdejších 247 zařízení s 9265 místy na 44 zařízení s 1397 místy, ÚZIS, 2012) a v roce 2013 byla instituce jeslí úplně zrušena.

Nadějí pro rodiče v předškolním věku zůstává institut dětské skupiny. Je v ČR, a specificky na jižní Moravě, možné sladit péči o dítě a pracovní dráhu s dítětem ve věku 0-6 let? Co mohou dělat rodiče, kteří se musejí vrátit do zaměstnání dříve než po třech letech? Jak je možné uplatňovat právo dítěte na vzdělání, není-li v zařízeních předškolní péče dostatečná.

Těšíme se na setkání
Mgr. Pavel Vicherek
manažer projektu

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/151-kulaty-stul-na-tema-8222-predskolni-pece-o-deti-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.