Kulatý stůl na téma „AGE MAMAGEMENT A AGEISMUS“

Kulatý stůl na téma „AGE MAMAGEMENT A AGEISMUS“

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na kulatý stůl na téma „Slaďování pracovního a osobního života“. Cílem setkání je předání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

TERMÍN: 26. listopadu 2014

MÍSTO: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

KDY: od 09.30 do 12.00

KONTAKT: účast prosím potvrďte do 25. 11. 2014

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasedací místnost 102

na e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz nebo tel. 541 65 11 76

 

Zaměstnaní věkové skupiny 50+ patří v současné době mezi nejohroženější skupiny na trhu práce. Při hledání práce jsou v drtivé většině případů vystaveni diskriminaci na základě věku, často se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností.V očích zaměstnavatelů jsou vnímáni jako ti méně flexibilní, hůře počítačově gramotní, neznalí cizích jazyků, méně kreativní, neochotní profesně se vzdělávat, učit se novým postupům, s nižší fyzickou zdatností a výkonností. A to jsou pouze některé příklady z mnoha stereotypů běžně spojovaných se zaměstnanými staršího věku v českém prostředí.

Nicméně česká společnost stárne, a to výrazněji než obyvatelstvo v jiných zemích našeho kulturního okruhu. Pokud bude chtít náš stát v budoucnu dosahovat hospodářského růstu a udržet důchodový systém, bude se muset učit co nejvíce využívat i starší pracovníky a pracovnice. Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nás seznámí s problematikou age managementu, nebo-li řízením zohledňujícím věk zaměstnanců a zaměstnankyň.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/150-kulaty-stul-na-tema-8222-age-mamagement-a-ageismus-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.