Uskutečnila se panelová debata k samoživitelství

Uskutečnila se panelová debata k samoživitelství

Ve čtvrtek 6. 11. se uskutečnila panelová debata o fenoménu samoživitelství.

Diskuzi moderovala Eliška Kodyšová z APERIO. Panelistky zastupovaly různé oblasti, a tak byla diskuze velmi rozmanitá. Diskutovali jsme dobré praxe z Česka i ze zahraničí, zamýšleli se nad legislativními opatřeními a sdíleli své osobní zkušenosti.

Následovalo divadelní představení Samodiva /blues pro sólomatky/ a promítání filmu „Blues pro sólo matky". Hlediště bylo plně obsazeno a dlouhý aplaus mluvil za své.

Děkujeme všem panelistkám, Samodivám i návštěvníkům a návštěvnicím za účast a aktivní zapojení.

 

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/148-uskutecnila-se-panelova-debata-k-samozivitelstvi) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.