Kulatý stůl na téma „SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA“

Kulatý stůl na téma „SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA“

KULATÝ STŮL NA TÉMA „SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA“

TERMÍN: 11. listopadu 2014

MÍSTO: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

KDY: od 09.30 do 12.00

KONTAKT: účast prosím potvrďte do 07. 11. 2014 Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasedací místnost 102

na e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz nebo tel. 541 65 11 76

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na kulatý stůl na téma „Slaďování pracovního a osobního života“. Cílem setkání je předání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Problematika rovných příležitostí je úzce spjata s opatřeními na podporu slaďování pracovního a osobního života (tzv. work-life balance). V českém kontextu je problematika slaďování často omezena pouze na poskytování služeb péče o malé děti. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života však zahrnují mj. nabídku flexibilních forem organizace práce či systematickou a řízenou spolupráci s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené. Tato opatření jsou určena pro všechny zaměstnance, ne jenom pro rodiče malých dětí.

„Lidé, kteří mají bohatý osobní život, jsou pro firmu hodnotnější. Ti, co zasvětili všechen čas jen práci, ztrácejí odstup a nemohou mít tak dobré nápady.“ (bývalá víceprezidentka Nokie Jo Harlow)

Se zkušenostmi se zaváděním opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Vás seznámí Ing. Milan Appel z příspěvkové organizace SVČ Lužánky, která v letošním roce úspěšně prošla genderovým auditem.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/147-kulaty-stul-na-tema-8222-sladovani-pracovniho-a-osobniho-zivota-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.