Kulatý stůl na téma „NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ“

Kulatý stůl na téma „NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ“

KULATÝ STŮL NA TÉMA „NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ“

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na kulatý stůl na téma „Nerovné odměňování žen a mužů“. Cílem setkání je předání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Na základě údajů Českého statistického úřadu měly ženy v r. 2013 běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, o 15,5 % nižší než muži v České republice. V r. 2013 měla žena, pokud pracovala na plný úvazek, výdělek 20 502 Kč včetně mimořádných odměn. U mužů byl medián vyšší o téměř 4000 Kč (24 276 Kč). Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídicích pozicích, a pokud ano, pak je jejich finanční ohodnocení nižší než platy top manažerů – mužů.

Nerovné odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) představuje závažný celospolečenský problém, který systematicky znevýhodňuje jednu skupinu obyvatel. Tento fenomén je navíc v České republice dlouhodobě podceňován, zatím o něm a jeho závažných důsledcích neprobíhá dostatečná veřejná diskuse. Připravovaný kulatý stůl je jednou z možností, jak podnítit debatu o tomto společenském jevu s dlouhodobými dopady na nerovné postavení žen v české společnosti.

 

TERMÍN: 31. října 2014

MÍSTO: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasedací místnost 102

KDY: od 09.30 do 12.00

KONTAKT: účast prosím potvrďte na  e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz  nebo tel. 541 65 11 76

  

Kulaté stoly jsou financované v rámci projektu

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO

reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/76.00192

 

Těšíme se na setkání.        

Mgr. Pavel Vicherek

manažer projektu

                                              

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/146-kulaty-stul-na-tema-8222-nerovne-odmenovani-zen-a-muzu-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.