Pozvánka na konferenci \"Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě\"

Pozvánka na konferenci "Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě"

Pozvánka na konferenci "Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity", 15.9., Poslanecká sněmovna PČR, Praha
28.08.2014
 

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan Jan Hamáček, ministryně práce a sociálních věcí ČR, paní Michaela Marksová Tominová, a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR, pan Jiří Dienstbier, si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 


Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – předpoklad demokracie a prosperity 
v pondělí,15. září 2014, 9:00 – 16:00 hod. 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
sál č. 205, 2.patro, Sněmovní 1, Praha1
 

Moderace konference: Patricie Strouhalová

 08:30 – 09:00 Registrace

 09:00 –09:30

Zahájení konference
-  Jan Hamáček – předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

-  Michaela Marksová Tominová – ministryně práce a sociální věcí ČR

-  Jiří Dienstbier – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR

 09:30 – 10:45

Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě jako základní demokratická hodnota
Proč by mělo být zastoupení ženv politice vyšší než doposud? Jaké zastoupení žen ve veřejném životě lze v demokratické společnosti považovat za spravedlivé? Proč jsou ženy v politice stále zastoupeny výrazně méně než muži? Dojde ke spravedlivému zastoupení žen v blízké budoucnosti přirozenou cestou?

 -  Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu PČR

-  Michaela Šojdrová – poslankyně Evropského parlamentu

-  Zuzana Jentschke Stöcklová – předsedkyně Oranžového klubu a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR

-  Alena Krempaská – Institut lidských práv, Slovensko

-  Dana Váhalová, poslankyně Parlamentu ČR (tbc)

 10:45 – 12:00

Jak by vypadal veřejný život, pokud bychom dosáhli spravedlivého zastoupení žen?
Dojde při vyšším zastoupení žen ke změně politické agendy a témat? Mělo by spravedlivé zastoupení žen pozitivní dopad na politickou kulturu? Jaké zastoupení žen ve veřejném životě lze považovat za reprezentativní? Existuje specifický ženský zájem, který se liší od toho mužského?

 -  Carmen Kurbjuhn – socioložka a mentorka, Humboldtova univerzita Berlín, Německo

-  Kata Tutto – místopředsedkyně Maďarské socialistické strany MSZP

- Katarzyna Piotrowska – tajemnice Fóra pro rovné příležitosti a ženská práva Svazu demokratické levice Polska SLD

-  Anna Kárníková, předsedkyně Kongresu žen

 12:00 – 13:00 Oběd

 13:00 – 14:15

Hospodářské přínosy spravedlivého zastoupení žen ve veřejném životě
Existuje souvislost mezi vyšším zastoupením žen ve vedení firem či v politickém životě a lepším hospodářským výkonem států či firem? Jak by se změnila samá podstata našeho ekonomického systému při spravedlivém zastoupení žen (např. cíle ekonomické aktivity, otázka péče apod.)? Má vyšší zastoupení žen ve firmách či v politickém životě pozitivní dopad na nižší korupci? Jak lze nízké zastoupení žen ve veřejném životě vnímat z hlediska využívání lidského potenciálu? Jaký dopad na společnost by měla aktivní podpora státu při slaďování veřejného a profesního života?

 -  Klára Kalíšková – výzkumnice IDEA think tank a CERGE-EI, ČR

-  Aleš Chmelař – ekonom, ČR

-  Ilona Švihlíková – ekonomka, ČR

-  Vladimír Špidla – ředitel poradců a poradkyň premiéra ČR

-  Christina Stockfisch – Německý odborový svaz DGB

 14:15– 14:45 Přestávka na kávu

 14:45 – 16:00

Jak by měly vypadat rámcové podmínky, které umožní spravedlivé zastoupení žen veřejném životě
Jak lze podpořit spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě – jaké konkrétní nástroje se osvědčily? Jaký je Váš názor na kvóty? Považujete kvóty za ponižující a odrazující opatření? Proč se nedaří ve státech jako ČR téma rovných příležitostí společensky řešit? Jak lze toto změnit? Jaká komunikace spravedlivého zastoupení se osvědčila v zahraničí? Jak se mohou ženy lépe organizovat za účelem prosazování svých zájmů?

 -  Zuzana Brzobohatá – bývalá poslankyně Evropského parlamentu

-  Andrea Kruse – poradkyně pro rovnost, německý Spolkový sněm

-  Jana Smiggels Kavková – ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %

-  Petr Pavlík – Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

-  Melitta Kühnlein – Německá ženská rada

  Pro účast na konferenci se prosím registrujte do pondělí 8. září 2014 na emailové adrese oranzovy.klub@gmail.com.

 

Pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR je předpokladem občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/131-pozvanka-na-konferenci-spravedlive-zastoupeni-zen-ve-verejnem-zivote) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.