Otevřený dopis Platformy pro lidská práva a dalších organizací poslancům a členům vlády

Otevřený dopis Platformy pro lidská práva a dalších organizací poslancům a členům vlády

Otevřený dopis Platformy pro lidská práva a dalších organizací poslancům a členům vlády

 V Praze dne 6. srpna 2014

Lidská práva jsou důležitá a jejich prosazování dá hodně práce

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

v posledních dnech zažívá česká politika zkoušku politické úrovně a respektu. Od

populistických politiků nezaráží, když se staví proti lidským právům a popírají rovné

příležitosti. Dle našeho názoru však vyžadují slova znevažující agendu lidských práv, které

zaznívají na politické i mediální úrovni, reakci od všech, jimž záleží na lidských právech,

etice a slušnosti v české politice.

Vážené poslankyně a poslanci, vážení členové vlády,

to, že někteří z vás nesouhlasíte s návrhy, s nimiž ministr pro lidská práva, rovné

příležitosti a legislativu přichází, neznamená, že by měla být degradována agenda lidských

práv. Věříme, že stejně jako my, si i vy uvědomujete esenciální význam, který lidská práva

pro demokratickou společnost mají.

Vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou se rozhodla ustavit pozici ministra

pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu, čímž mimo jiné dala jednoznačně najevo, že

ochrana lidských práv a svobod je pro ni důležitou prioritou. Vznik tohoto postu zástupci a

zástupkyně občanské společnosti hodnotí velmi pozitivně a váží si, že mají ve vládě partnera

pro řešení ožehavých témat, s kterými se česká společnosti potýká.

Část politické reprezentace dlouhodobě devalvuje ochranu lidských práv pouze na

samotnou podstatu demokracie, jinak řečeno máme-li demokracii, je ochrana lidských práv

automaticky zajištěna a jakákoli jejich další aktivní podpora je zcela zbytečná. Ochránci

lidských práv dostávají nálepky „humanrightistů“ a „pseudohumanistů“, kteří nejsou schopni

vidět realitu. Fungující občanskou společností, která je ve vyspělých demokraciích

považována za základ demokracie, se pak nepokrytě pohrdá.

Opak je však pravdou, základním předpokladem fungování svobodné a demokratické

společnosti je „všudypřítomná“ aktivní ochrana lidských práv. Chceme-li být demokratickou

společností, musíme být ochotni akceptovat, že aktivní ochrana lidských práv a svobod je

nikdy nekončící proces. Neziskové organizace, které pracují v oblasti lidských práv, pak jsou

v každodenním přímém kontaktu s těmi, u kterých často k porušování jejich práv dochází.

Vedle systémové ochrany práv a svobod při tvorbě politik umožňuje ministr pro lidská

práva občanské a odborné veřejnosti účastnit se na utváření politik, které mohou a mají vliv

na práva a svobody občanů. Poradní orgány, jimž ministr pro lidská práva předsedá, dávají

prostor vládě i ministerstvům pro komunikaci s občanskou společností, např. se zástupci a

zástupkyněmi hájícími práva zdravotně postižených, práva dětí, práva menšin.

Nazývání ministra pro lidská práva ministrem „bez práce“ vnímáme jako neziskový

sektor hájící zájmy potřebných, nejen jako pohrdání lidskými právy a svobodami jako

takovými, ale také jako pohrdání těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími, jako jsou zdravotně

postižení, děti, senioři, různé menšiny, osoby zbavené svobody a další znevýhodněné skupiny.

S hlasem ministra pro lidská práva jsou jejich práva ve vládě jasněji a viditelněji zastoupena.

 

Za Platformu pro lidská práva

František Kostlán, Jana Smiggels Kavková a Lucie Otáhalová

 

Jednotlivé organizace a instituce, které iniciativě vyjádřily podporu:

Alternativa 50+, o.p.s. (Linda Sokačová)

Česká ženská lobby

Ekumenicka akademie, z. s. (Jiří Silný)

Fórum 50%, o.p.s.

Inbáze, o.s. (Alexandr Zpěvák)

IQ Roma servis, o.s. (Katarína Klamková)

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů (Zuzana Vodňanská)

Modrá beruška - komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra (Eva

Honková)

MOST PRO o.p.s. (Kateřina Kotrlá)

Multikulturní centrum Praha (Marek Čaněk)

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (Martin Rozumek)

Otevřená společnost, o.p.s.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s. (Mirek Dvořák)

Prague Pride (Czeslaw Walek)

ROMEA, o.p.s. (Zdeněk Ryšavý)

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. (Pavla Baxová)

Za sklem o.s. (Marta Pečeňová)

 

Česká ženská lobby, síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v České

republice a je součástí evropské sítě European Women ́s Lobby. Síť Česká ženská lobby

zastřešuje následující organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu

Aperio

Asociace podnikatelek a manažerek

Business and Professional Women Praha II

Česká asociace dul

Česká konfederace porodních asistentek

Český helsinský výbor

Český svaz žen

Evropská kontaktní skupina

Fórum 50 %

Gender Studies, o.p.s.

Hnutí za aktivní mateřství

Klub K2

Slovo 21 - Manushe

Národní kontaktní centrum - ženy a věda

NESEHNUTÍ Brno

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Otevřená společnost

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Porodní dům "U Čápa"

proFem

Rodinné centrum PEXESO

ROSA o.s.

UNIPA

Ženský web

 

Mluvčí inciativy:

Miroslav Dvořák (mirek.dvorak@poradna-prava.cz),

Linda Sokačová, lsokacova@seznam.cz, 777 615 889

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/125-otevreny-dopis-platformy-pro-lidska-prava-a-dalsich-organizaci-poslancum-a-clenum-vlady) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.