O kampani rovných příležitostí v JMK

O kampani rovných příležitostí v JMK

Možná jste již v Brně narazili na některý ze city lightů věnovaný rovným příležitostem. Rádi bychom vám osvětlili, jak tato kampaň vznikla a co je jejím cílem.

Jihomoravský kraj a SVČ Lužánky společně realizují projekt Rovné přístupy, který se zaměřuje na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných JMK. Sleduje zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům v pracovním poměru nebo na rodičovské dovolené s cílem uplatňování principu rovných příležitostí a současně zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb.

     

SVČ Lužánky přizvalo NORA ke spolupráci na kampani rovných příležitostí v JMK. Koncepci kampaně včetně grafického ztvárnění vytvořily za NORA Kateřina Hodická a Michaela Mořická společně s projektovými pracovníky z Lužánek. Grafickou podobu pak jednotlivým námětům vdechl Pavel Brabec.

Prvním krokem kampaně je 10 city lightů v centru města. Měly by být vidět po celou dobu prázdnin a můžete je potkat např. na hlavním nádraží, na Mendelově náměstí nebo u hlavního vstupu na brněnské výstaviště.

Potom se kampaň přesune do tramvají, kde bude možné vidět plakátky, a v tramvajích, které mají televizní obrazovky, budou ke zhlédnutí klipy ztvárňující podobná témata, jaká jsou na city lightech. Klipy by se měly objevit i v některých brněnských kinech.

Celá kampaň má vyvolat zamyšlení nad vyobrazenými situacemi a upozornit tak na oblasti, ve kterých nerovnosti mezi muži a ženami stále přetrvávají. 

         

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/123-o-kampani-rovnych-prilezitosti-v-jmk) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.