Křest knihy o problematice prostituce

Křest knihy o problematice prostituce

V podnělí 21. července 2014 proběhne od 16. 00 v Praze křest knihy "Co s prostitucí?", kterou vydává nakladatelství SLON. Kniha je zaměřena na různé přístupy k řešení problematiky prostituce. Vystoupí i editorky knihy Brabara Havelková a Blanka Hančilová.

Více informací zde:

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/122-krest-knihy-o-problematice-prostituce) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.