Kampaň rovných příležitostí v Jihomoravském kraji

Kampaň rovných příležitostí v Jihomoravském kraji

GIC Nora se podílí na realizaci kampaně rovných příležitostí v Jihomoravském kraji, po celém Brně můžete v letních měsících nalézt podobné citylighty upozorňující právě na problematiku rovných příležitostí. Celkem jsme vytvořili 5 grafik - my jsme se vyfotily na ulici Joštova před Fakultou sociálních studií a na Moravském náměstí - najdete další? 

Kampaň je realizována ve spolupráci se SVČ Lužánky v rámci projektu ESF.

Upozorňujeme na témata jako je vertikální segregace na trhu práce, nerovné platové podmínky mezi muži a ženami, stávající stereotypy o pečovatelské úloze ženy apod.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/119-kampan-rovnych-prilezitosti-v-jihomoravskem-kraji) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.