Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Fair Pay -  Věříme, že si lidé za stejnou práci zaslouží stejnou odměnu.

  

 

Aktuality

Hledání inspirace za polárním kruhem

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi. celý článek >>>

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA, který je zaměřen na rozvoj neziskového sektoru. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivnost hospodaření, kvalitu řízení a personální stabilitu. Na otázky týkající se projektu odpovídá sociolog Lukáš Slavík. celý článek >>>

Pošleme společně mladé feministky na letní školu

Pokud stejně jako my chcete rovné příležitosti po celém světě, můžete podpořit mladé ženy - feministky, aby na tom intenzivně pracovaly na letní feministické škole pořádané Evropskou ženskou lobby. celý článek >>>

Účastnili jsme se semináře Euroguidance v Postupimi

Získávali jsme zkušenosti pro projekt na mezinárodním semináři v Německu. Na téma integrace migrantů a minorit na trhu práce zde diskutovalo více než 100 účastníků a účastnic reprezentujících zejména neziskový sektor, školy, univerzity a úřady práce, a to z 12 evropských zemí. celý článek >>>

Česká ženská lobby hledá výkonnou/ho ředitelku/ředitele

Pokud vás pracovní nabídka zaujala, neprošvihněte deadline 21.8.2016.
celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.